Služba hitne medicinske pomoći
Dom zdravlja nabavio novi aparat za denzitometriju
Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga
USLUGE
Naručivanje pacijenta
  INFO LINIJA: 032 / 401-555
Stalne aktivnosti
web: pixelgraf.dk